Lamb Weston Holdings Inc (LW)

ROA

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 200 900 317 800 365 900 467 800 414 100
Aktywa razem w tys. USD 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100 2 752 600
ROA 4,85% 7,55% 7,85% 15,35% 15,04%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $200 900K ÷ $4 139 800K
= 4,85%