Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 248 400 2 695 800 2 705 400 2 992 600 2 280 200
Aktywa razem w tys. USD 6 519 800 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,50 0,65 0,64 0,64 0,75

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 248 400K ÷ $6 519 800K
= 0,50