Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 695 800 2 705 400 2 992 600 2 280 200 2 336 700
Aktywa razem w tys. USD 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100 2 752 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,65 0,64 0,64 0,75 0,85

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 695 800K ÷ $4 139 800K
= 0,65