Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 26,77% 20,30% 22,66% 23,61% 26,71%
Marża zysku operacyjnego 16,49% 10,84% 12,93% 14,68% 17,79%
Marża zysku brutto 23,05% 6,65% 11,12% 12,61% 16,53%
Marża zysku netto 18,86% 4,90% 8,66% 9,65% 12,45%

Zwrot z inwestycji

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Operacyjny ROA 13,53% 10,73% 11,28% 11,94% 21,93%
ROA 15,47% 4,85% 7,55% 7,85% 15,35%
Zwrot z kapitału całkowitego 28,82% 14,19% 16,53% 18,13% 31,99%
ROE 71,49% 55,73% 66,13% 152,46%