Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 20,30% 22,66% 23,61% 26,71% 25,69%
Marża zysku operacyjnego 10,84% 12,93% 14,68% 17,79% 16,94%
Marża zysku brutto 6,65% 11,12% 12,61% 16,53% 16,21%
Marża zysku netto 4,90% 8,66% 9,65% 12,45% 12,10%

Zwrot z inwestycji

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Operacyjny ROA 10,73% 11,28% 11,94% 21,93% 21,07%
ROA 4,85% 7,55% 7,85% 15,35% 15,04%
Zwrot z kapitału całkowitego 14,19% 16,53% 18,13% 31,99% 33,15%
ROE 55,73% 66,13% 152,46%