Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500 3 423 700
Aktywa razem w tys. USD 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100 2 752 600
Rotacja aktywów razem 0,99 0,87 0,81 1,23 1,24

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 098 900K ÷ $4 139 800K
= 0,99