Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 350 600 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500
Aktywa razem w tys. USD 6 519 800 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100
Rotacja aktywów razem 0,82 0,99 0,87 0,81 1,23

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 350 600K ÷ $6 519 800K
= 0,82