Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 266 900 2 838 900 2 897 200 2 753 000 2 544 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 402 600 359 300 244 400 289 200 254 400
Rotacja zobowiązań 8,11 7,90 11,85 9,52 10,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 266 900K ÷ $402 600K
= 8,11