Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 918 500 3 266 900 2 838 900 2 897 200 2 753 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 636 600 402 600 359 300 244 400 289 200
Rotacja zobowiązań 6,16 8,11 7,90 11,85 9,52

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 918 500K ÷ $636 600K
= 6,16