Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Cykl zobowiązań

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Rotacja zobowiązań 8,11 7,90 11,85 9,52 10,00
Cykl zobowiązań dni 44,98 46,20 30,79 38,34 36,50

2022 obliczenia

Cykl zobowiązań = 365 ÷ Rotacja zobowiązań
= 365 ÷ 8,11
= 44,98