Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 266 900 2 838 900 2 897 200 2 753 000 2 544 200
Zapasy w tys. USD 574 400 513 500 486 700 498 300 549 700
Rotacja zapasów 5,69 5,53 5,95 5,52 4,63

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 266 900K ÷ $574 400K
= 5,69