Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 918 500 3 266 900 2 838 900 2 897 200 2 753 000
Zapasy w tys. USD 932 000 574 400 513 500 486 700 498 300
Rotacja zapasów 4,20 5,69 5,53 5,95 5,52

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 918 500K ÷ $932 000K
= 4,20