Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2024/Q2
(26 lis 2023)
2024/Q1
(27 sie 2023)
2023/Q4
(28 maj 2023)
2023/Q3
(26 lut 2023)
2023/Q2
(27 lis 2022)
2023/Q1
(28 sie 2022)
2022/Q4
(29 maj 2022)
2022/Q3
(27 lut 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 4 593 600 4 232 000 3 918 500 3 501 900 3 380 100 3 286 300 3 266 900 3 177 500
Zapasy w tys. USD 1 153 600 872 900 932 000 837 400 822 100 635 500 574 400 634 500
Rotacja zapasów 3,98 4,85 4,20 4,18 4,11 5,17 5,69 5,01

2024/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $4 593 600K ÷ $1 153 600K
= 3,98