Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Aktywa razem w tys. USD 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100 2 752 600
Kapitał własny w tys. USD 360 500 480 600 240 000 -4 600 -334 800
Wskaźnik dźwigni finansowej 11,48 8,76 19,43

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $4 139 800K ÷ $360 500K
= 11,48