Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Aktywa razem w tys. USD 6 519 800 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100
Kapitał własny w tys. USD 1 411 300 360 500 480 600 240 000 -4 600
Wskaźnik dźwigni finansowej 4,62 11,48 8,76 19,43

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $6 519 800K ÷ $1 411 300K
= 4,62