Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500 3 423 700
Property, plant and equipment w tys. USD 1 579 200 1 524 000 1 535 000 1 597 800 1 420 800
Rotacja aktywów trwałych 2,60 2,41 2,47 2,35 2,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 098 900K ÷ $1 579 200K
= 2,60