Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 350 600 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500
Property, plant and equipment w tys. USD 2 808 000 1 579 200 1 524 000 1 535 000 1 597 800
Rotacja aktywów trwałych 1,91 2,60 2,41 2,47 2,35

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 350 600K ÷ $2 808 000K
= 1,91