Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 695 800 2 705 400 2 992 600 2 280 200 2 336 700
Kapitał własny w tys. USD 360 500 480 600 240 000 -4 600 -334 800
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,88 0,85 0,93 1,00 1,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 695 800K ÷ ($2 695 800K + $360 500K)
= 0,88