Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 248 400 2 695 800 2 705 400 2 992 600 2 280 200
Kapitał własny w tys. USD 1 411 300 360 500 480 600 240 000 -4 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,70 0,88 0,85 0,93 1,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $3 248 400K ÷ ($3 248 400K + $1 411 300K)
= 0,70