Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 200 900 317 800 365 900 467 800 414 100
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500 3 423 700
Marża zysku netto 4,90% 8,66% 9,65% 12,45% 12,10%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $200 900K ÷ $4 098 900K
= 4,90%