Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 008 900 200 900 317 800 365 900 467 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 350 600 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500
Marża zysku netto 18,86% 4,90% 8,66% 9,65% 12,45%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 008 900K ÷ $5 350 600K
= 18,86%