Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 525 000 783 500 1 364 000 12 200 55 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 900 117 800 109 800 110 900 99 200
Należności w tys. USD 447 300 366 900 342 100 340 100 225 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 699 100 618 200 1 024 900 552 800 518 700
Wskaźnik płynności szybkiej 1,55 2,05 1,77 0,84 0,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($525 000K + $112 900K + $447 300K) ÷ $699 100K
= 1,55