Korn Ferry (KFY)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 395 477 394 794 394 144 222 878 211 311
Kapitał własny w tys. USD 1 544 350 1 366 390 1 221 380 1 240 660 1 216 610
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,26 0,29 0,32 0,18 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $395 477K ÷ $1 544 350K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022