Korn Ferry (KFY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 3,87 3,36 4,13 4,17 4,39
Rotacja zobowiązań 2,25 1,60 1,88 1,93 2,09
Rotacja kapitału pracującego 3,41 2,47 3,23 3,37 3,99

Średnia liczba dni

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 94,29 108,69 88,43 87,58 83,07
Cykl zobowiązań dni 162,50 227,99 194,15 189,33 174,41

Długoterminowe

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja aktywów trwałych 19,13 13,81 13,85 15,01 15,18
Rotacja aktywów razem 0,76 0,60 0,72 0,85 0,80