Korn Ferry (KFY)

ROE

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 319 017 111 691 103 806 101 585 132 353
Kapitał własny w tys. USD 1 544 350 1 366 390 1 221 380 1 240 660 1 216 610
ROE 20,66% 8,17% 8,50% 8,19% 10,88%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $319 017K ÷ $1 544 350K
= 20,66%


Analiza porównawcza

2022