Korn Ferry (KFY)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Aktywa razem w tys. USD 3 464 550 3 056 530 2 743 830 2 334 850 2 287 910
Kapitał własny w tys. USD 1 544 350 1 366 390 1 221 380 1 240 660 1 216 610
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,24 2,24 2,25 1,88 1,88

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 464 550K ÷ $1 544 350K
= 2,24


Analiza porównawcza

2022