Korn Ferry (KFY)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 319 017 111 691 103 806 101 585 132 353
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 643 460 1 819 950 1 977 330 1 973 860 1 819 520
Marża zysku netto 12,07% 6,14% 5,25% 5,15% 7,27%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $319 017K ÷ $2 643 460K
= 12,07%


Analiza porównawcza

2022