Korn Ferry (KFY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 643 460 1 819 950 1 977 330 1 973 860 1 819 520
Aktywa razem w tys. USD 3 464 550 3 056 530 2 743 830 2 334 850 2 287 910
Rotacja aktywów razem 0,76 0,60 0,72 0,85 0,80

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 643 460K ÷ $3 464 550K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022