Korn Ferry (KFY)

Wskaźniki zadłużenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,13 0,14 0,10 0,09
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,20 0,22 0,24 0,15 0,15
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,26 0,29 0,32 0,18 0,17
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,24 2,24 2,25 1,88 1,88

Wskaźniki pokrycia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Wskaźnik pokrycia odsetek 18,59 6,37 10,57 8,36 21,11