Korn Ferry (KFY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 395 477 394 794 394 144 222 878 211 311
Aktywa razem w tys. USD 3 464 550 3 056 530 2 743 830 2 334 850 2 287 910
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,13 0,14 0,10 0,09

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $395 477K ÷ $3 464 550K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022