Korn Ferry (KFY)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
EBIT w tys. USD 470 074 186 516 234 584 141 137 204 259
Koszty odsetek netto w tys. USD 25 293 29 278 22 184 16 891 9 676
Wskaźnik pokrycia odsetek 18,59 6,37 10,57 8,36 21,11

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $470 074K ÷ $25 293K
= 18,59


Analiza porównawcza

2022