Korn Ferry (KFY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 643 460 1 819 950 1 977 330 1 973 860 1 819 520
Property, plant and equipment w tys. USD 138 172 131 778 142 728 131 505 119 901
Rotacja aktywów trwałych 19,13 13,81 13,85 15,01 15,18

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 643 460K ÷ $138 172K
= 19,13


Analiza porównawcza

2022