Korn Ferry (KFY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 470 074 186 516 234 584 140 826 203 962
Aktywa razem w tys. USD 3 464 550 3 056 530 2 743 830 2 334 850 2 287 910
Operacyjny ROA 13,57% 6,10% 8,55% 6,03% 8,91%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $470 074K ÷ $3 464 550K
= 13,57%


Analiza porównawcza

2022