Korn Ferry (KFY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 759 970 1 487 130 1 237 080 1 136 810 1 014 260
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 984 225 750 070 624 207 550 958 558 460
Wskaźnik płynności bieżącej 1,79 1,98 1,98 2,06 1,82

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 759 970K ÷ $984 225K
= 1,79


Analiza porównawcza

2022