Korn Ferry (KFY)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
EBIT w tys. USD 358 913 470 074 186 516 234 584 141 137
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 396 194 395 477 394 794 394 144 222 878
Kapitał własny w tys. USD 1 648 070 1 544 350 1 366 390 1 221 380 1 240 660
Zwrot z kapitału całkowitego 17,56% 24,23% 10,59% 14,52% 9,64%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $358 913K ÷ ($396 194K + $1 648 070K)
= 17,56%


Analiza porównawcza

2023