Korn Ferry (KFY)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 94,29 108,69 88,43 87,58 83,07
Cykl zobowiązań dni 162,50 227,99 194,15 189,33 174,41
Cykl konwersji gotówki dni -68,21 -119,30 -105,72 -101,75 -91,34

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 94,29 – 162,50
= -68,21


Analiza porównawcza

2022