Korn Ferry (KFY)

ROA

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 204 911 319 017 111 691 103 806 101 585
Aktywa razem w tys. USD 3 574 440 3 464 550 3 056 530 2 743 830 2 334 850
ROA 5,73% 9,21% 3,65% 3,78% 4,35%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $204 911K ÷ $3 574 440K
= 5,73%


Analiza porównawcza

2023