Korn Ferry (KFY)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk brutto w tys. USD 432 901 163 700 150 962 134 340 206 030
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 643 460 1 819 950 1 977 330 1 973 860 1 819 520
Marża zysku brutto 16,38% 8,99% 7,63% 6,81% 11,32%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $432 901K ÷ $2 643 460K
= 16,38%


Analiza porównawcza

2022