Korn Ferry (KFY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 035 310 914 445 731 195 634 648 535 141
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 763 30 724 26 851 28 535 65 033
Należności w tys. USD 682 893 541 963 479 037 473 627 414 085
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 984 225 750 070 624 207 550 958 558 460
Wskaźnik płynności szybkiej 1,79 1,98 1,98 2,06 1,82

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 035 310K + $41 763K + $682 893K) ÷ $984 225K
= 1,79


Analiza porównawcza

2022