Korn Ferry (KFY)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 95,67% 96,04% 95,66% 96,18% 95,95%
Marża zysku operacyjnego 17,78% 10,25% 11,86% 7,13% 11,21%
Marża zysku brutto 16,38% 8,99% 7,63% 6,81% 11,32%
Marża zysku netto 12,07% 6,14% 5,25% 5,15% 7,27%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Operacyjny ROA 13,57% 6,10% 8,55% 6,03% 8,91%
ROA 9,21% 3,65% 3,78% 4,35% 5,78%
Zwrot z kapitału całkowitego 24,23% 10,59% 14,52% 9,64% 14,30%
ROE 20,66% 8,17% 8,50% 8,19% 10,88%