Korn Ferry (KFY)

Wskaźniki płynności

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Wskaźnik płynności bieżącej 1,79 1,98 1,98 2,06 1,82
Wskaźnik płynności szybkiej 1,79 1,98 1,98 2,06 1,82
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,09 1,26 1,21 1,20 1,07

Inne mierniki płynności

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Cykl konwersji gotówki -68,21 -119,30 -105,72 -101,75 -91,34