Korn Ferry (KFY)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 643 460 1 819 950 1 977 330 1 973 860 1 819 520
Working capital w tys. USD 775 745 737 060 612 873 585 852 455 800
Rotacja kapitału pracującego 3,41 2,47 3,23 3,37 3,99

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 643 460K ÷ $775 745K
= 3,41


Analiza porównawcza

2022