Korn Ferry (KFY)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 643 460 1 819 950 1 977 330 1 973 860 1 819 520
Należności w tys. USD 682 893 541 963 479 037 473 627 414 085
Rotacja należności 3,87 3,36 4,13 4,17 4,39

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 643 460K ÷ $682 893K
= 3,87


Analiza porównawcza

2022