Korn Ferry (KFY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 114 399 72 030 85 886 75 487 73 658
Zobowiązania handlowe w tys. USD 50 932 44 993 45 684 39 156 35 196
Rotacja zobowiązań 2,25 1,60 1,88 1,93 2,09

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $114 399K ÷ $50 932K
= 2,25


Analiza porównawcza

2022