UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 204 000 241 000 260 000 321 000 317 000 405 000 670 000 718 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 234 000 312 000 203 000 299 000 518 000 1 095 000 949 000 1 088 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 341 000 2 274 000 2 083 000 2 273 000 3 380 000 2 444 000 2 068 000 2 499 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,24 0,22 0,27 0,25 0,61 0,78 0,72

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($204 000K + $234 000K) ÷ $2 341 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2024/Q1