UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 317 000 405 000 670 000 718 000 334 000 1 710 000 545 000 444 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 518 000 1 095 000 949 000 1 088 000 841 000 1 802 000 521 000 302 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 380 000 2 444 000 2 068 000 2 499 000 2 581 000 4 594 000 1 701 000 1 892 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,61 0,78 0,72 0,46 0,76 0,63 0,39

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($317 000K + $518 000K) ÷ $3 380 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023/Q1