UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 802 000 3 270 000 1 543 000 1 566 200 1 888 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 444 000 2 297 000 1 755 000 2 026 900 1 732 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,56 1,42 0,88 0,77 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 802 000K ÷ $2 444 000K
= 1,56


Analiza porównawcza

2022