UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 540 000 1 543 000 1 566 200 1 888 100 1 697 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 594 000 1 755 000 2 026 900 1 732 100 1 690 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,42 0,88 0,77 1,09 1,00

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 540 000K ÷ $4 594 000K
= 1,42


Analiza porównawcza

2021