UGI Corp. (UGI)

ROE

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 073 000 2 934 000 532 000 256 200 718 700
Kapitał własny w tys. USD 6 066 000 11 044 000 4 128 000 3 817 500 3 681 400
ROE 17,69% 26,57% 12,89% 6,71% 19,52%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 073 000K ÷ $6 066 000K
= 17,69%


Analiza porównawcza

2022