UGI Corp. (UGI)

ROE

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD -1 502 000 1 073 000 1 467 000 532 000 256 200
Kapitał własny w tys. USD 4 386 000 6 066 000 5 522 000 4 128 000 3 817 500
ROE -34,25% 17,69% 26,57% 12,89% 6,71%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-1 502 000K ÷ $4 386 000K
= -34,25%


Analiza porównawcza

2023