UGI Corp. (UGI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 991 000 4 133 000 4 833 000 3 410 000 2 997 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 928 000 10 106 000 7 447 000 6 559 000 7 320 400
Marża zysku ze sprzedaży brutto 22,30% 40,90% 64,90% 51,99% 40,94%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 991 000K ÷ $8 928 000K
= 22,30%


Analiza porównawcza

2023