UGI Corp. (UGI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 4 133 000 9 666 000 3 410 000 2 997 300 3 576 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 106 000 14 894 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200
Marża zysku ze sprzedaży brutto 40,90% 64,90% 51,99% 40,94% 46,74%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $4 133 000K ÷ $10 106 000K
= 40,90%


Analiza porównawcza

2022