UGI Corp. (UGI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Rotacja zapasów 5,57 13,07 18,80 12,81 10,18
Rotacja należności 7,28 8,79 11,17 9,99 9,56
Rotacja zobowiązań 3,12 6,63 9,85 7,25 6,45
Rotacja kapitału pracującego 7,65 49,05 827,12

Średnia liczba dni

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Cykl zapasów dni 65,49 27,93 19,41 28,50 35,84
Cykl należności dni 50,14 41,51 32,67 36,54 38,17
Cykl zobowiązań dni 116,87 55,06 37,05 50,32 56,55

Długoterminowe

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Rotacja aktywów trwałych 0,99 0,94 1,09 1,32 1,11
Rotacja aktywów razem 0,45 0,47 0,55 0,64 0,53