UGI Corp. (UGI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 106 000 14 894 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200
Aktywa razem w tys. USD 17 575 000 33 446 000 13 985 000 13 346 600 11 980 900
Rotacja aktywów razem 0,58 0,45 0,47 0,55 0,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $10 106 000K ÷ $17 575 000K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022