UGI Corp. (UGI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 928 000 10 106 000 7 447 000 6 559 000 7 320 400
Aktywa razem w tys. USD 15 401 000 17 575 000 16 723 000 13 985 000 13 346 600
Rotacja aktywów razem 0,58 0,58 0,45 0,47 0,55

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 928 000K ÷ $15 401 000K
= 0,58


Analiza porównawcza

2023