UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 405 000 1 710 000 336 000 447 100 452 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 095 000 1 802 000 199 000 170 200 341 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 444 000 4 594 000 1 755 000 2 026 900 1 732 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,61 0,76 0,30 0,30 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($405 000K + $1 095 000K) ÷ $2 444 000K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022