UGI Corp. (UGI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 587 000 4 634 000 1 015 000 586 000 1 107 800
Aktywa razem w tys. USD 17 575 000 33 446 000 13 985 000 13 346 600 11 980 900
Operacyjny ROA 9,03% 13,86% 7,26% 4,39% 9,25%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 587 000K ÷ $17 575 000K
= 9,03%


Analiza porównawcza

2022