UGI Corp. (UGI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 106 000 14 894 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200
Property, plant and equipment w tys. USD 8 040 000 15 116 000 6 960 000 6 687 800 5 808 200
Rotacja aktywów trwałych 1,26 0,99 0,94 1,09 1,32

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 106 000K ÷ $8 040 000K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022