UGI Corp. (UGI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 928 000 10 106 000 7 447 000 6 559 000 7 320 400
Property, plant and equipment w tys. USD 8 547 000 8 040 000 7 558 000 6 960 000 6 687 800
Rotacja aktywów trwałych 1,04 1,26 0,99 0,94 1,09

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 928 000K ÷ $8 547 000K
= 1,04


Analiza porównawcza

2023