UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 405 000 1 710 000 336 000 447 100 452 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 095 000 1 802 000 199 000 170 200 341 800
Należności w tys. USD 1 278 000 2 046 000 746 000 655 300 765 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 444 000 4 594 000 1 755 000 2 026 900 1 732 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,14 1,21 0,73 0,63 0,90

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($405 000K + $1 095 000K + $1 278 000K) ÷ $2 444 000K
= 1,14


Analiza porównawcza

2022