UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 241 000 405 000 855 000 336 000 447 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 312 000 1 095 000 901 000 199 000 170 200
Należności w tys. USD 947 000 1 278 000 1 023 000 746 000 655 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 274 000 2 444 000 2 297 000 1 755 000 2 026 900
Wskaźnik płynności szybkiej 0,66 1,14 1,21 0,73 0,63

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($241 000K + $312 000K + $947 000K) ÷ $2 274 000K
= 0,66


Analiza porównawcza

2023