UGI Corp. (UGI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 22,78 40,64 65,49 27,93 19,41
Cykl należności dni 38,72 46,16 50,14 41,51 32,67
Cykl zobowiązań dni 32,25 54,45 116,87 55,06 37,05
Cykl konwersji gotówki dni 29,24 32,35 -1,24 14,39 15,04

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 22,78 + 38,72 – 32,25
= 29,24


Analiza porównawcza

2023