UGI Corp. (UGI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 40,64 65,49 27,93 19,41 28,50
Cykl należności dni 46,16 50,14 41,51 32,67 36,54
Cykl zobowiązań dni 54,45 116,87 55,06 37,05 50,32
Cykl konwersji gotówki dni 32,35 -1,24 14,39 15,04 14,72

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 40,64 + 46,16 – 54,45
= 32,35


Analiza porównawcza

2022