UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD -697 000 1 573 000 2 254 000 1 042 000 595 100
Koszty odsetek netto w tys. USD 356 000 311 000 293 000 311 000 235 700
Wskaźnik pokrycia odsetek -1,96 5,06 7,69 3,35 2,52

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $-697 000K ÷ $356 000K
= -1,96


Analiza porównawcza

2023