UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
EBIT w tys. USD 1 573 000 4 508 000 1 042 000 595 100 1 112 100
Koszty odsetek netto w tys. USD 311 000 586 000 311 000 235 700 210 500
Wskaźnik pokrycia odsetek 5,06 7,69 3,35 2,52 5,28

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 573 000K ÷ $311 000K
= 5,06


Analiza porównawcza

2022