UGI Corp. (UGI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
EBIT w tys. USD 4 508 000 1 042 000 595 100 1 112 100 1 003 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 12 678 000 5 981 000 5 779 900 4 146 500 3 994 600
Kapitał własny w tys. USD 11 044 000 4 128 000 3 817 500 3 681 400 3 163 300
Zwrot z kapitału całkowitego 19,00% 10,31% 6,20% 14,21% 14,02%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $4 508 000K ÷ ($12 678 000K + $11 044 000K)
= 19,00%


Analiza porównawcza

2021