UGI Corp. (UGI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD -697 000 1 573 000 2 254 000 1 042 000 595 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 543 000 6 483 000 6 339 000 5 981 000 5 779 900
Kapitał własny w tys. USD 4 386 000 6 066 000 5 522 000 4 128 000 3 817 500
Zwrot z kapitału całkowitego -6,38% 12,53% 19,00% 10,31% 6,20%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-697 000K ÷ ($6 543 000K + $4 386 000K)
= -6,38%


Analiza porównawcza

2023