UGI Corp. (UGI)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 387 000 3 978 000 667 000 400 500 854 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 106 000 14 894 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200
Marża zysku brutto 13,72% 26,71% 10,17% 5,47% 11,17%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 387 000K ÷ $10 106 000K
= 13,72%


Analiza porównawcza

2022