UGI Corp. (UGI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 073 000 2 934 000 532 000 256 200 718 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 106 000 14 894 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200
Marża zysku netto 10,62% 19,70% 8,11% 3,50% 9,39%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 073 000K ÷ $10 106 000K
= 10,62%


Analiza porównawcza

2022