UGI Corp. (UGI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD -1 502 000 1 073 000 1 467 000 532 000 256 200
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 928 000 10 106 000 7 447 000 6 559 000 7 320 400
Marża zysku netto -16,82% 10,62% 19,70% 8,11% 3,50%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-1 502 000K ÷ $8 928 000K
= -16,82%


Analiza porównawcza

2023